Sunday, August 6, 2017

Setiap Orang Pernah Merasakan Kesepian. Apa Yang Harus Dilakukan Saat Kesepian..?

Gaya-Hidup-Sehat
Setiap Orang Pernah Merasakan Kesepian. Apa Yang Harus Dilakukan Saat Kesepian..?

Gaya Hidup Sehat
- Kiita pastii pernah merassakan  kesepian. Contohnya apabila pulang ke rumah pada malam Jumaat tanpa sebuah renccana untuk mengiisi hujung minggu. Atau ketika duduk di sebuah kafe dengan sekelompok kawan tetapi masih merasa keseipian.

Kesepian adalah perkara biasa yang dirasakan oleh manusia. Seorang ahli terapi dari Kanada Julia Kristina mendefinisikan kesepian sebagai perasaan tidak berkaitan dengan sesiapa yang kita dapati penting dan istimewa.

"Ia seperti perasaan pelik, kosong, dan rusak yang kitta tiidak faham," katanya, seperti Informasi yang diperoleh net39.blogspot.com.


Rasa kesepian dapat dengan cepat hilang, tetapi juga sering muncul. bebberapa pelanggan Kristina mengatakan perassaan kesepiian mereka seolah-olah mereka bersendirian dan merrasakan bahawa tiidak ada orang laiin yang merasakan perjuangan yang sama.

Kesepiian boleh dialamii oleh sesiiapa, tetapi kebanyakan orang tidak menyadari akan hal tersebut. "Kami takkut terbukka kerana kami mungkin telah pernah ditollak sebellum ini, kami mungkin memilih memakkai toppeng kerana takkut diiri kami tiidak cukup baiik," Ujarnya.

Itulah alasan apabila kiita kesepian, kiita akan lebiih menyerap dirii sendirii dan rasa kesenairian akan semakin besar.

Theerapist Jenifer L. Silvershein merrekomendassikan bahawa orang ksesepian membuat aktiviti yang dapat memulihkan hubbungan dengan orrang laiin.

"Aktiviti semudah melakukan hubungan mata dengan orang lain di angkutan umum, menullis surrat kepada orang yang diisayangi, bermediitasi, atau bermaiin dengan haiwan kesayangan," Ujar Silvershein.

Beliau menambah bahawa terlibat dalam aktiviti sukarela juga boleh membuatkan kita berasa lebih bahagia. "Membantu orang lain akan membantu kami," katanya.

Silvershein juga mengingatkan pelanggannya untuk berasa seperti bateri. "Fikirkan tentang apa yang membuat bateri dipulihkan lagi, ini boleh menjadi aktiviti dengan rakan-rakan, membaca, menyertai kelas hobi, sambil mengetahui apa yang membuatkan bateri mengenakan bayaran, misalnya memanggil bekas, atau menangguhkan tugas," katanya.

Kita juga perlu mengiingatkan diri kita bahawa kesunyian bukan fakta. Kesepian bukanlah tanda yang anda tidak diingini atau yang kalah.

"Ottak kiita boleh mengatakan perkara seperti itu, tettapi kesepiian tidak boleh ditafsirkan sebagai disayangi," katanya.

Kesepiian tiidak menyenangkan, tetapi ia juga boleh menjadi satu tanda penting. Perasaan ini adalah tanda bahawa anda tidak dihubungkan kepada orang laiin atau kepada diiri senndiri.

Ia boleh menjadi peluang untuk keluar, membina hubungan yang baik dengan orang lain dengan jelas dan juga nyata  bukan hanya dalam mediia sossial. Buang rasa keterassingan atau tidak pentting, dengar isyarat yang diberikan oleh tubuh dan ambilnya sebagai peluang bauru

0 komentar: